projetky badawcze

film izle

2018-02-16 16:46:39

film izle

Projekty badawcze

2011-07-05 11:14:03

*FNP POMOST/2012-5/7
kierownik projektu: dr Izabela Sierocka
okres realizacji 2012-2015
tytuł projektu: „The beginnings of sexual land plant reproduction global analysis of genes involved in antheridia and archegonia development in dioecious liverwort Pellia endiviifolia sp B”

*NCN
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
okres realizacji
tytuł projektu: „Regulacja ekspresji genów mikroRNA Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na wybrane stresy abiotyczne: rola czynników transkrypcyjnych i splicingowych w biogenezie mikroRNA”

*NCN nr PRO-2011/03/N/NZ2/03070
kierownik projektu: mgr Jakub Dolata
okres realizacji 2012-2015
tytuł projektu: „Zależność między strukturą chromatyny a splicingiem alternatywnym w Arabidopsis thaliana: sekwencjonowanie RNA”

*NCN nr
kierownik projektu: mgr Dawid Bielewicz
okres realizacji 2012-2015
tytuł projektu:

*NCN nr
kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Jarmołowski
okres realizacji
tytuł projektu:

* KBN nr 0214 /PO4/2002/22
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
okres realizacji 1.02.2002 - 30.01.2005
tytuł projektu: "Dziedziczenie mitochondriów i chloroplastów u mszaków"

* KBN nr 1105/P04/2000/19 , promotorski
kierownik projektu: prof UAM dr hab. Artur Jarmołowski
okres realizacji 01.10.2000- 31.09.2002
tytuł projektu: "Analiza ekspresji genów AtCBP20 i AtCBP80 z Arabidopsis thaliana. Charakterystyka sygnału lokalizacji jądrowej AtCBP80"

* KBN nr 1128/P04/2000/19, promotorski
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
okres realizacji 1.10.2000 - 31.09.2002
tytuł projektu: "Pochodzenie mitochondriów i chloroplastów w allopoliploidalnym gatunku wątrobowca Pellia borealis"

* KBN nr 0045/P04/2002/23, promotorski
kierownik projektu: prof UAM dr hab. Artur Jarmołowski
okres realizacji 1.02.2002
tytuł projektu: "Splicing roślinnych intronów u12-zależnych w protoplastach tytoniu. Analiza sekwencji wpływających na wydajność procesu"

* KBN nr 6 P04A 027 21
kierownik projektu: mgr Bartosz Brzezicha
okres realizacji 1.09.2001 - 31.08.2002
tytuł projektu: Charakterystyka ludzkiego cDNA m5C34tRNALeu- metylotransferazy oraz kodowanego przez cDNA białka.

* KBN nr 0305/P04/2001/21
kierownik projektu: mgr Kamila Jankowiak
okres realizacji 1.09.2001 - 31.08.2002
tytuł projektu: "Dziedziczenie organelli u allopoliploidalnego wątrobowca Porella baueri"

* KBN nr 3 P04A 055 22
kierownik projektu: mgr Jarosław Maceluch
okres realizacji : termin rozpoczęcia IV 2002
tytuł projektu: Wpływ NAP 57 na aktywność telomerazy

* Grant zamawiany nr PBZ-KBN-089/P06/2003, 9RNAi/2003
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. A.Jarmołowski
okres realizacji: 2003-2007
pt. "Wykorzystanie RNAi do badań nad transdukcją sygnału kwasu abscysynowego (ABA), głównego fitohormonu odpowiedzialnego za regulację procesów fizjologicznych roślin w warunkach suszy".

* Grant zamawiany PBZ-KBN-110/PO4/2004
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. A.Jarmołowski
okres realizacji: 2004-2007
pt. "Molekularne podstawy odpowiedzi roślin uprawnych i modelowych na stres".

* Grant UE: Marie-Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge,
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska,
akcji 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej na podstawie kontraktu MTKD-CT-2004-517068, akronim: "FUNGEN"

* Grant UE: Sixth Framework Programme, Life sciences, genomics and biotechnology for healt [LSH-2004-1.1.5-3] (Functional genomics approaches for studying alternative RNA splicing), NETWORK OF EXCELLENCE, akronim: EURASNET.
Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. A.Jarmołowski
nr kontraktu: 518238 (LSHG-CT-2005-518238)

* Grant zamawiany PZ-19/2006/4/ZSK
kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
okres realizacji: 2006-2009
pt. "Analiza zmian profilu transkrypcji i alternatywnego splicingu pre-mRNA czynników transkrypcyjnych, splicingowych i remodelujących chromatynę w odpowiedzi na stres lub brak określonego białka"

2011-07-05 10:07:36

a